Könyvtárvilág

Könyvtárvilág

A Magyar Könyvtárosok Egyesületnek webmagazinja. 

"A Webmagazinnal az a célunk, hogy az immár 80 éve működő, nemzetközi relációban is elismert, az olvasáskultúra, az elektronikus írástudás terjesztésében, az élethosszig tartó ismeretszerzésben nagy múlttal bíró MKE tevékenységéről friss felületen és formában adjunk hírt, növelve imázsunkat a szakma és a társadalom felé. A kiadvány korszerű formában jeleníti meg az egyesület és az egyesületi tagok munkájában rejlő értékeket. 

A magazin elősegíti a 29 szekcióban tevékenykedő 2200 tagunk, és partnerkapcsolataink együttműködését, az MKE és az IFLA (könyvtáros szervezetek nemzetközi szövetsége) történések nyomon követését. Bemutatkozási lehetőséget biztosít a szekciós programoknak, valamint a publikációs tevékenységet folytató „web újságíró” és potenciális „web újságíró” kollégáinknak hírek, újdonságok, szakmai anyagok közlésére, ezzel növelve egyesületünk átláthatóságát, hitelességét."

Az online újság főbb célcsoportjai: MKE tagok, potenciális MKE tagok; könyvtárak és könyvtárosok; civil Közgyűjteményi és kulturális szervezetek; együttműködő és potenciális partnerek, támogatók és kapcsolati hálónk további tagjai: oktatási intézmények, KKDSZ, kulturális intézetek, könyvkiadók, könyvkereskedők, EEM, szakmai kollégiumok, szimpatizáns, érdeklődő magánszemélyek és a „média”. Minthogy az MKE szoros kapcsolatot ápol a határon túli magyar szakmai társszervezetekkel, elektronikus újságunk célcsoportjának ő tagságukat is tekintjük."

(https://mke.info.hu/konyvtarvilag/kedves-olvaso/)

 Postacím
Magyar Orvosi Könyvtárak  Szövetsége
1088 Budapest, Mikszáth tér 5.

 

 e-mail cím
moksz.orvosikonyvtarak@gmail.com

Webtartalom felelős: 
Vizvári Dóra

Hivatalos levelezőlista
moksz@lib.unideb.hu

Levelezőlista a tagok számára: 
moksz-kozosseg@googlegroups.com

 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode