Könyvtári figyelő 2018/3. sz.

2018.12.20 15:17

Abstracts      341


TANULMÁNYOK

HORVÁTH Zoltánné: Szemantikus hálók és mesterséges intelligencia 1. rész: Értelmezések és alkalmazások könyvtári nézőpontból       345


MŰHELY

DANCS Szabolcs: Bevezető Tóvári Judit A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez      363
TÓVÁRI Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései   364


E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK

BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Módszertan és eszköztár elektronikus tanulási környezetben   377

 


MÚLTUNKBÓL

POGÁNYÉ RÓZSA Gabriella: Historia domus 1945–1950. Források és adalékok a magyar Honvédség Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára és a Honvédorvos című szakfolyóirat történetéhez        391
BIBOR Máté János: „nem kartoték-adat”. Soltész Zoltánné hagyatéka az ELTE BTK KITI Könyvtárában   402
JÓNÁS Károly: A magyar képviselőház első könyvtárnokai   417
BORVÖLGYI Györgyi: Hűséggel és bátorsággal: Mecénás Batthyányak   424


KITEKINTÉS

DANCS Szabolcs: Még mindig arra a temetésre várnak… Az új generációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások (Peyrard, S. – Roche, M.: Still waiting for that funeral. The challenges and promises of a next-gen INTERMARC   426

KÖNYVSZEMLE

A látható könyvtár Acél Zsolt: A látható könyvtár. A palatiumi Apolló-könyvtár és a római irodalmi élet. (Budapest, Gondolat, 2018. 222 p.) (Ism.: Pogány György)   431

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai = Incu­nabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK–INC), Összeáll. W. Salgó Ágnes, (Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017. 258 p.) (Ism.: Bánfi Szilvia)   435

Huszonegy könyv a gyermek- és felnőttkorból – hat évtized után Bényei Miklós: Újraolvasva – hatvan, hatvanöt év múlva (Debrecen, Kiss József Kvk., 2018. 144 p.) (Ism.: Murányi Lajos)   438


KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

(REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány     443
Könyvtár- és tájékoztatásügy      447
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     454
Munkafolyamatok és szolgáltatások      461
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     471
Vezetés, irányítás      473
Felhasználók és használat      478
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      483
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      488
Kapcsolódó területek      494

Vissza

 Postacím
Magyar Orvosi Könyvtárak  Szövetsége
1088 Budapest, Mikszáth tér 5.

 

 e-mail cím
moksz.orvosikonyvtarak@gmail.com

Webtartalom felelős: 
Vizvári Dóra

Hivatalos levelezőlista
moksz@lib.unideb.hu

Levelezőlista a tagok számára: 
moksz-kozosseg@googlegroups.com

 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode