Könyvtári Figyelő 2018/2 sz.

2018.07.16 11:40

Abstracts      171


TANULMÁNYOK

KOVÁCSNÉ KORENY Ágnes: Placemaking – a közkönyv-tári terek kialakításának elvi és gyakorlati kérdései       175
TÓTH Máté: Olvasás és médiahasználat      188
SKALICZKI Judit: A teljes körű minőségirányítás (TQM) könyvtári kialakítása és fejlesztése Magyarországon
(1993–2017)       201


MŰHELY

KOLTAY Tibor: Az információs műveltség szemléletének változásai      219
NÉMETH Tibor: A biográfiai index műfajának megújítási kísérlete a Magyar Életrajzi Kalauzban
2. rész: Összehasonlító elemzések, felhasználási területek       229
„A hely, ahol élünk” Könyvtárosok országos helyismereti konferenciája Székesfehérváron (Szőnyegi Hajnalka)     246


E-LEARNING ÉS A KÖNYVTÁRAK

BÁNKESZI Katalin – SZEPESI Judit: Az elektronikus tananyag      247


MÚLTUNKBÓL

POGÁNY György: Az ajánló bibliográfiák mint az olvasóvá nevelés és az olvasói propaganda eszközei az 50-es években        257


NEKROLÓG

Varga Ildikó (1937–2018) (Rácz Ágnes)       266
Elhunyt Kondor Imréné (1930–2018) (S. P.)       268


KITEKINTÉS

GAÁLNÉ KALYDY Dóra: A LIBER stratégia 2018–2022    269
NÉMETH Márton: Szubjektív beszámoló az IFLA wrocławi világkonferenciájáról       273


KÖNYVSZEMLE

Könyvtárügyünk története a Rákosi-korszakban: új kötet a „Nemzeti téka” sorozatban
Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből (1945‒1956) (Szerk. Sonnevend Péter, közreműk., mutatók összeáll. Kégli Ferenc). Budapest, OSZK‒Gondolat K, 2018. 339 p. (Nemzeti téka) (Ism.: P. Toldi Márta)       279

Laptervek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája
Lakatos Éva: Kikötőben maradt hajók. Laptervezetek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája. [sajtó alá rend.
kieg. Herendi László], Budapest, OSZK–Gondolat K., 2017. 198 p. (Nemzeti téka) (Ism.: Pogány György)       286


KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

(REFERÁTUMOK)

Könyvtár- és információtudomány     289
Könyvtár- és tájékoztatásügy      292
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények     301
Munkafolyamatok és szolgáltatások      308
Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek     316
Vezetés, irányítás      317
Felhasználók és használat      323
Információelőállítás, -megjelenítés és -terjesztés      330
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület      333
Kapcsolódó területek      334

Vissza

 Postacím
Magyar Orvosi Könyvtárak  Szövetsége
1088 Budapest, Mikszáth tér 5.

 

 e-mail cím
moksz.orvosikonyvtarak@gmail.com

Webtartalom felelős: 
Vizvári Dóra

Hivatalos levelezőlista
moksz@lib.unideb.hu

Levelezőlista a tagok számára: 
moksz-kozosseg@googlegroups.com

 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode