Elnökség - Bemutatkozás

dr. Palotai Mária

Remélem, hogy nincs szükség részletes bemutatkozásra, mivel már több évtizede dolgozom könyvtárosként, a legtöbb kollegával személyes kapcsolatom van. 

Röviden magamról: 

1954. június 5-én születtem Budapesten, ahol azóta is élek. Munka mellett tanultam tovább, mindig egy-egy lépcsőfokkal feljebb lépegetve, 2004-ben szereztem meg végül a doktori (PhD) címet. 

1974-től egy évtizedig az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban dolgoztam. Majd 1984-től folyamatosan ugyanabban a könyvtárban, az Egészségügyi Minisztérium épületében lévőben dolgozom. Talán a sok átszervezés, átnevezés (ESZTIK, OOIIK, ESKI, GYEMSZI, ÁEEK) is segített abban, hogy ne fásuljak bele a munkába. Jelenleg a könyvtárunk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár elnevezést birtokolja. 2003. decemberétől könyvtárvezető munkakört töltök be. 

Mindig is fontosnak tartottam a szakmai szervezetek munkáját, a közvetlen kapcsolattartást, az összetartozás érzését és egymás segítését a szakmában dolgozó kollegákkal. 1978 óta vagyok tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának. 2006-ban léptem be az EAHIL szervezetébe (The European Association for Health Information and Libraries). 

Jól emlékszem a MOKSZ megalakulására 1996-ban, a szinte forradalmi hangulatra. Mi, orvosi könyvtárosok nem tudtuk elfogadni, hogy nem dolgozhatunk tovább hálózatban, ezért összefogtunk és létrehoztuk a szövetségünket. 

A MOKSZ munkájában, rendezvényein már a kezdetektől részt veszek. 2008-tól vagyok vezetőségi tag. 

Szabadidőmet az olvasás, azon belül az erdélyi irodalommal való foglalkozás és a komolyzene hallgatása tölti ki. Dorka kutyámmal szeretek sétálni, kirándulni. Emellett, ha tehetem, akkor utazom, új városokat, szigeteket ismerek meg. 

Dr. Palotai Mária 
könyvtárvezető 
palotai.maria@aeek.hu 
ÁEEK Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár 

 

Bede Józsefné

Orvosi Könyvtárak 2015. 12. évf. 2. szám 8 27 éve dolgozom a Szabolcs-Szatmár-BeregMegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén. 

A közművelődési gyűjteményben kezdtem, majd 1999-től az Orvostudományi Szakkönyvtárba kerültem át. 

2004-ben végeztem az Eötvös József Főiskola és Nyíregyházi Főiskola Könyvtáros és információs menedzser szakán. 2006–ban felvettek az ELTE könyvtár kiegészítő szak levelező tagozatára, de egy év után – rajtam kívül álló okok miatt – abbahagytam. 

2012. szeptemberében megbízást, majd 2013. áprilisában kinevezést kaptam a Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény vezetésére. A kinevezés nagy kihívás ebben a közgazdász szemléletű világban, ugyanakkor szép feladat is. 2014-ben megszereztem a „Könyvtári Vezetői Ismeretek I.-IV.” tanúsítványt. 

Célom – a kor szellemének megfelelően – a tudásháttér biztosítása, valamint az, hogy a kórházunk munkatársai ebben a feszített munkatempót diktáló világban, kilépve a „mókuskerékből” megmutathassák magukat „kicsit másképp”. 

Sikeres a kezdeményezés! ☺ 

Bede Józsefné Szabó Gyöngyvér 
könyvtárvezető 
bede.jozsefne@szszbmk.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény 

 

Beke Gabriella

1990. februárjától a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár könyvtárosaként, 1994-től e könyvtár vezetőjeként dolgozom. Informatikus-könyvtáros (1994) szakképesítés mellett kulturális menedzser (2001) valamint információs társadalmi tanácsadó képesítést (2010) is szereztem. 

Alapvető törekvésem – speciális könyvtári, informatikai szolgáltatások révén – a kórházban folyó gyógyító munka és az ehhez kapcsolódó oktatás, kutatás segítése. Ennek egyik hangsúlyos elemeként könyvtárunkban gyűjtjük, rendszerezzük, hozzáférhetővé tesszük a kórház munkatársainak tudományos produktumait. Pályázatokhoz kötődő számítástechnikai fejlesztéseink révén önálló informatikai hálózattal, önálló webcímen elérhető könyvtári portállal, megfelelő integrált könyvtári rendszerrel állunk olvasóink, felhasználóink rendelkezésére. Nyilvánosan elérhető egészségügyi/orvosi adatbázisok önálló használatát segítendő akkreditált képzést is tartottunk az ez iránt érdeklődő szakdolgozóknak. 

A MOKSZ elnökségének tagjaként 1999 óta – leginkább saját tapasztalatokra és persze az azokat kiegészítő kutatásokra épülő – közleményeimmel, előadásokkal is igyekszem befolyásolni a hálózat munkáját. 

Elképzelésem szerint a régiókra épülő kapcsolattartás, a MOKSZ honlapjának működtetése kiemelten fontos feladatok, melyek a szervezeti élet erősítését szolgálják. Úgy gondolom, hogy a mi hivatásunk is azon munkák egyike, amit csak hittel, elkötelezetten, folyamatos önképzéssel, kellő szakértelemmel érdemes és szabad végezni. Így válhatunk a gyógyítók és ápolók egyenrangú partnerévé. 

Beke Gabriella 
könyvtárvezető 
bega@zmkok.hu 
Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár 

 

Bérczy Ildikó

Minden energiámmal a könyvtár megmaradásáért, a szolgáltatások színvonalának megőrzéséért küzdök több, kevesebb sikerrel. – Az általános könyvtári szolgáltatások mellett havi rendszerességgel szervezünk továbbképzési pontokkal hitelesített, orvosoknak akkreditált továbbképzéseket – Novemberi előadásainkkal évről-évre csatlakozunk a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett „Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozathoz. – Kórházunk 35 évnél fiatalabb diplomás dolgozóinak rendezzük a „Fiatal orvosok és diplomások fórumát” – Intézetünk az elsők között csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tára nemzeti bibliográfiai adatbázishoz, dolgozóink publikációit természetesen a könyvtáros tölti fel – Kialakítottuk a „Szempontrendszer az osztályok szakmai – tudományos tevékenységének értékeléséhez” rendszerét, ami az osztályok minősítésének része lett. (és segítség az MTMT publikáció feltöltéshez) Végzettség: 2005. Minőségmenedzsment a könyvtárban I; II; III; IV. modul, (Katona József Könyvtár, Kecskemét) 2000. számítógép-kezelő, Nemzeti Szakképzési Intézet (OSzK) 1999. kulturális menedzser, KKDSZ Szakképzési Akadémia és Műhely (Budapest) 1981. könyvtáros, Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola SZOT Központi Iskolára kihelyezett tagozat (Budapest) 1980. középfokú könyvtárosi szakképesítés, Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ Eddigi munkakörök: 1980. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Orvosi Könyvtár, könyvtárvezető 1978-1980 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára, könyvraktáros, majd könyvtáros 1977 – 1978 Országos Műszaki Könyvtár, könyvraktáros 

Bérczy Ildikó 
könyvtárvezető 
konyvtar@jahndelpest.hu 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Könyvtár 

 

Dr. Gracza Tünde

Harminchárom éve dolgozom könyvtárosként. Ebből csupán másfél évig tevékenykedtem közművelődési területen, a többit mostani munkahelyemen orvosi könyvtárosként „szolgáltam le”. 

Talán furcsa ez a kifejezés! 

A Magyar értelmező szótár (ISBN 9789630585545) szerint a „szolgálat” több dolgot is jelenthet. 

Alább sorolom fel – a szótár által közölt sorrendben – azokat, amelyek remélhetőleg jellemzik a már említett harminchárom évemet, és persze vonatkoznak az elkövetkezendőkre is: 

  • „valamilyen eredménnyel jár, 
  • valamilyen mértékben hasznára van valakinek, 
  • készségesen rendelkezésre bocsát valamit valakinek, 
  • ad, nyújt, okoz valamit, 
  • megvalósulásában, érvényre jutásában segít valamit.” 

Ezért vállaltam el – néhány év önképzés után – újra hogy elnökségi tagként részt vegyek a MOKSZ munkájában. Feladatom, hogy – az „Orvosi Könyvtárak” főszerkesztőjeként – gyűjtsem, szelektáljam és közzétegyem a híreket valamint a munkánk során felhasználható szakmai újdonságokat. 

Köszönöm a bizalmat! 

Dr. Gracza Tünde 
könyvtárigazgató 
tunde.gracza@aok.pte.hu  Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 

 

Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes

„…mert minden nap: születés erre a világra és minden nap hinnünk kell, hogy nem élünk hiába!” 

A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház orvosi könyvtárosaként a MOKSZ 2015. március 27-én megrendezett közgyűlésén vehettem át 40 éves jubileumi oklevelemet. Ugyanitt - titkos szavazással - megválasztásra került a leköszönő MOKSZ vezetőség munkáját továbbvivő új, 7 tagú elnökség. Ezúton mondok köszönetet minden kollégámnak a megtisztelő bizalomért, mellyel az elnökség tagjai közé választottak. Az új vezetőségben feladatom a tagkönyvtárakkal való kapcsolattartás, az elérhetőségek naprakész gondozása, valamint online folyóiratunk, az Orvosi Könyvtárak szerkesztésében való aktív közreműködés, anyaggyűjtés, amely szintén a tagkönyvtárakkal történő kapcsolattartáson alapul. Ezért - ahogy az eddigi leveleimben is kértem Tőletek – írjatok, hívjatok! Már az elmúlt néhány hétben is sok-sok kedves hanggal, szép gondolatokkal, érdekes történetekkel ajándékoztatok meg. Köszönöm a bizalmat, az őszinteséget, az együttműködést! 

Hiszem, hogy a „békeidők” könyvtári hálózata új életre kel, még ha egy korszerű, a ma igényei szerint működő formában is, de újra hírt kapunk/adunk egymás létezéséről. Hiszem, hogy egyre kevesebb veszély fenyegeti létünket és egyre többen újra ráéreznek munkánk értékére. Hiszem, hogy a múltból merített erő átsegít minket a „pillanatnyi” nehézségeken. A magam példáját említve: az intézetünkben 1900-ban alapított orvosi könyvtár ma – bár naponta tapasztalva a szűkülő életteret – még mindig képes „szolgálni”. Köszönet érte az elődöknek, akik kezdetben adományukkal, később mentalitásukkal, szakmai elhivatottságukkal őrizték és gyarapították a „bőség kosarát”, amelyből ma is táplálkozunk és amelyhez minden nap hozzátesszük magunkat és lehetőségeinket, így mentve át múltat a jövőbe. Hiszem, hogy a közösség segít életben maradni ebben a sokat megélt, tekintélyében megtépázott, lehetőségeiben egyre szűkebb keretek közé szorított, mégis értékes közösségben, az orvosi könyvtárosok családjában, ahová felemelő érzés tartozni, ahol a sok jó példa, „mérce” - amelyhez lehet/kell/érdemes igazodni - tartást ad, ahol minden pillanatban érzed: nem vagy egyedül. Ígérem, ha rajtam múlik, biztosan nem! 

Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes 
könyvtárvezető 
tolgyag@pandy.hu 
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtára 

 

Dr. Virágos Márta

Orvosi Könyvtárak 2015. 12. évf. 2. szám 13 1974-ben a KLTE Bölcsészettudományi Karán szereztem történelem-francia szakos középiskolai tanári oklevelet. 1978-ben nyertem el a Debreceni Orvostudományi Egyetem Központi Kenézy Könyvtár igazgatói állását, majd, 2001. január 01- től a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója voltam 2013. júliusáig. 

1995-ben könyvtártudományi és informatikai tárgyú értekezésemmel egyetemi doktori címet szereztem, majd 1997-ben elnyertem a PhD fokozatot. 1998-ban a KLTE Közgazdaságtudományi karán angol nyelvű magiszteri fokozatot szereztem. Szakmai-tudományos munkám fő területe a könyvtártudomány, könyvtárépítészet, a könyvtár menedzsment és a felhasználóképzés. Nevemhez fűződik az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár egységes integrált hálózatának kiépítése, az egyetem publikációs adatbázisának kifejlesztése. Az Egyetemen magyar és angol nyelven könyvtár és informatika tantárgyat oktatok, speciálkollégiumot vezetek. Az Informatikai Doktori iskolában témavezető vagyok. Számos hazai és külföldi szakmai fórumon, egyetemen tartottam és tartok előadást. 

2004-2014 között töltöttem be az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának elnöki tisztségét. 2004-től 2015. májusáig az Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke voltam. Hazai szakmai feladataim mellett több nemzetközi könyvtári szervezetben képviselem a magyar könyvtárügyet (LIBER elnökségi tag, COAR elnökségi tag, LIBER Architecture Group elnökségi tag).

 Publikációs tevékenységemet 1978-ban kezdtem el, azóta folyamatosan jelennek meg cikkeim magyar és külföldi szaklapokban. Két önálló kötetem jelent meg, mely a tudományos kutatás módszertanát, illetve a könyvtárépítés témáját öleli fel. Több pályázatnak voltam témavezetője, koordinátora és team tagja: legjelentősebbek OTKA, HEFOP TÁMOP. Legfontosabb elismeréseim: Könyvtárügyért kitüntetés (Informatikai és Könyvtári Szövetség 2007), Szinnyei József díj (2008), Debreceni Egyetemért Emlékérem (2010), Pro Auditoribus Universitates Debreceniensis díj (2011). Tankó Béla Különdíj (2012). 

Dr. Virágos Márta 
főigazgató helyettes  mviragos@lib.unideb.hu 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

 

Megjelent: Orvosi könyvtáros 2015 12. évfolyam 2. szám

 

 Postacím
Magyar Orvosi Könyvtárak  Szövetsége
1088 Budapest, Mikszáth tér 5.

 

 e-mail cím
moksz.orvosikonyvtarak@gmail.com

Webtartalom felelős: 
Vizvári Dóra

Hivatalos levelezőlista
moksz@lib.unideb.hu

Levelezőlista a tagok számára: 
moksz-kozosseg@googlegroups.com

 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode