Stratégiai koncepció

"Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének stratégiai koncepciója 2016-2020

Preambulum

A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A könyvtárak közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi csoportja számára időbeli és térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak korszerű gyűjteményeikhez és szolgáltatásaikhoz. Támogatják az ismeretszerzést, az információ kezeléséhez, hasznosításához szükséges készségek fejlesztését, közösségépítő tevékenységükkel növelik a társadalmi kohéziót. [...]"

Teljes szöveg

Alapszabály - Bevezető

I. ELNEVEZÉSE

1.§. 

(1) Az egyesület neve: Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, 
angolul: Hungarian Medical Library Association
rövidített neve: MOKSZ

(2) Székhelye: 1088 Budapest Mikszáth tér 5.

(3) Működési területe: Magyarország

(4) Bélyegző köriratban. Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, középen könyven ülő bagoly ábrázolása

[...]
 
 

 Postacím
Magyar Orvosi Könyvtárak  Szövetsége
1088 Budapest, Mikszáth tér 5.

 

 e-mail cím
moksz.orvosikonyvtarak@gmail.com

Webtartalom felelős: 
Vizvári Dóra

Hivatalos levelezőlista
moksz@lib.unideb.hu

Levelezőlista a tagok számára: 
moksz-kozosseg@googlegroups.com

 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode